OWEYEGHA AFUNADULA: Bu Dünya Bizim Değil; Gelip Farklı Rollerimizi Oynayıp Gidiyoruz


Bazıları bu dünyanın sadece kendilerine ait olduğunu düşünür. Bu kadar çok güç ve vazgeçilmezlik gösterisiyle, insanları tehdit bile ediyorlar ve onlardan kurtuluyorlar. Dünyaya ait olmaya diğerlerinden daha fazla hakları olduğunu düşünürler.

İnsanlık tarihi boyunca dünyanın her köşesinde böyle insanlar olmuştur. Bir zamanlar, o zamanlar Dünya üzerindeki en güçlü Krallığın Kralı olan İncil’deki Nebuchadnezzar, güce ve yok etme araçlarına sahip olduğu için tüm yaşamın kendisine ait olduğunu düşündü. Üstünde güç ve yaşam veren ve alan daha büyük bir güç olduğunu fark etmesi, otlayan bir hayvan gibi insan olmayan bir zihinle yaşaması yedi yılını aldı – Tanrı.

İnsan aptallığı ve akılsızlığı nedeniyle, Dünya’da Nebuchadnezzar benzeri pek çok yönetici aynı akılla yükseldi: Tüm serveti, tüm gücü, tüm otoriteyi ve başkalarının tüm egemenliğini istiyorlar ve bunların hiçbirini kimseyle paylaşmak istemiyorlar. Sıklıkla ulusal zenginliği bireysel servete indirgerler ve yönettikleri ülkeye ve insanlara sahip olduklarına inanırlar. Yönettikleri ülkelerin gelirlerini, sağlıklarını, eğitimlerini veya beslenmelerini iyileştirmek için bütçeyi kullanmayı düşünmeden, ulusal bütçeyi güçlerini komşu ülkelere bile yaymak için kullanıyorlar. Fakir, suskun ve gördükleri karşısında bile korku içinde olan insanları yönetmekten ayrı bir gurur duyarlar. Güç, şan, zenginlik ve başkalarına hükmetme peşinde oldukça kaynak ve yaşam israfı yapabilirler. Eskileri, arayışlarında bundan sonra yaşayacaklarından çok daha fazlasını yaşadıklarını hatırlamak istemiyorlar. İleri yaştaki birçok kişi, ödünç alınmış bir zamanda yaşadıkları gerçeğini düşünmüyor.

Tanrı, güçlerini halkının yaşam koşullarını iyileştirmek için kullanmalarını tercih ederdi, ancak açgözlülük ve bencillik onları kendilerinin Tanrı olduğunu düşünmeye iter. Diktatör olarak yaşıyorlar. Savaş ve barışı emrederler. Büyük ya da küçük diktatörler olabilirler. Bununla birlikte, modern zamanlarda küresel ölçekte sıklıkla bahsedilen en kötü diktatörler şunlardır: Korkunç İvan (Moskova’nın Büyük Prensi) ve tüm Rusya’nın ilk Çarı; Kazıklı Vlan veya Eflak Voyvodası Vlan Dracula; Idi Amin Dada (Uganda’nın eski Cumhurbaşkanı), Saddam Hüseyin (Irak’ın eski Cumhurbaşkanı), Pot Pot (Kamboçyalı bir devrimci), Leopold II (Belçikalıların eski Kralı), Adolf Hitler (Almanya’nın eski hükümdarı), Joseph Stalin (eski) Sovyetler Birliği İmparatorluğu hükümdarı), Cengiz Han (Moğol İmparatorluğu’nun eski hükümdarı) ve Mao Zedong (Çin’in eski devrimci lideri). Genellikle ülkelerinden ayrıldıklarında darmadağın oluyorlar ve tebaası rahat bir nefes alıyor.

Her halükarda, dünya sahnesinden ayrılmaya karşı koyamayacakları bir zaman gelir çünkü onlar da tüm insanlar gibi içlerinde biriktirdikleri tüm güce rağmen asla yenemedikleri yaşam-ölüm döngüsünün ayrılmaz bir parçasıdır. Onlar da toprak profilinin 6 fit derinliğinde hiçbir şey olmadan ve gömülecekleri için şanslılarsa 6 fit’e 3 fitlik bir alan içinde Dünya’nın altına girerler. Ancak güç, ihtişam, otorite ve zenginlik ile hepsinin aklı aynı: daimilik, vazgeçilmezlik ve süreklilik. Halk tarafından ülkenin en yüksek makamına seçilmiş olsalar bile, hepsi çocuklarından birinin geçmesini istiyor. Ne kadar kötü olursa olsun mirasının korunmasını istiyorlar Ne yazık ki birçoğu “kalıtsal siyaset ya da saltanat” tarzında çocuklarına geçme arzularını gerçekleştiremeden yok oluyor.

Sıklıkla işler, tarihin çöplüğüne atıldıklarında çok hızlı değişirler. Toplumdaki en büyük kolektif rolleri, zaman, enerji, para, insan yaşamı ve doğal kaynakların israf edilmesi, liderliğin yenilenebilirliğinin durgunluğu ve insan toplumunun pek çok açıdan ve uzun vadede gelişiminin, dönüşümünün ve ilerlemesinin gecikmesidir. Ancak zihinlerinde hepsi, ülkelerinin veya dünyanın başına gelmiş en büyük şey olduklarını düşünmeye, inanmaya ve ikna olmaya eğilimlidirler.

Bir şey doğru. Bize tekrar tekrar söylediği gibi, tüm yaşam ve güç Tanrı’ya aittir. Bu nedenle diktatörler, asla yaratmadıkları ve asla yeniden yaratamayacakları hayatı sona erdirmekte özgür olduklarına inanmakta yanılıyorlar. İktidarlarının merkezine insan hakları ihlallerini koymakta yanılıyorlar. Yaşamın nihai sonlandırıcısı, onu dilediğine veren Allah’tır. Jim Reeves’in söylediği gibi, bu dünya bizim evimiz değil ve Shakespeare’in yazdığı gibi, dünya geldiğimiz, farklı rollerimizi oynadığımız ve sonra gittiğimiz bir sahnedir. Her birimiz için planları olan Tanrı’dır – dünyaya ne zaman geleceğimizi, dünyada ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı ve dünyadan ne zaman ayrılacağımızı.

Bu nedenle, özellikle Afrika’daki yöneticilere çağrım şudur: “Tanrı’ya ve halkına karşı olan yasaları ve politikaları, kendinizi Tanrı’dan ve insanlardan kurtarmak için, Tanrı’dan ve halkından daha egemen olma çabasıyla kullanmayın. Tüm insanların geçmişte yaptığı, bugün yaptığı ve gelecekte yapacağı gibi, son nefesinizi vermeye karşı bağışıklığınız varmış gibi, insan hayatını sona erdirmek için plan yapmayın veya insan haklarını kötüye kullanmayın”. Ölüm bir dengeleyicidir. Güç, zenginlik, şan ve tahakküm için hayatı ve Yaşam-Ölüm Döngüsünü asla fethedemeyeceksin”. Nihayetinde açgözlülük ve bencillik, soy kütüğünüzü tamamen yok edebilir ve sanki Dünya’da hiç var olmamışsınız gibi olur”.

Başkalarını veya kendimizi ne kadar yüceltirsek yüceltelim, yüceltilecek tek kişinin gerçekten Tanrı olduğu sonucuna vardım – tüm Altının, Gümüşün ve gücün sahibi olan ve onları dilediğine veren ve dilediğine veren; hayat veren ve hayatın nihai yok edicisi olan.

Bak! Yukarıda saydığım ama insanlığa yaptıkları kötülüklerle anılan ya da anılmayan tüm o diktatörleri düşündüm. Geldiler ve gittiler. Ben onlardan bahsedene kadar sen onları düşünmüyordun bile. Şu anki cansızlık hallerinde madde olmuş ve olmaya devam etseler de artık madde değillerdir.

Benimle yakın mesafeden etkileşime giren ve toplumda önemli roller oynayan ama artık aramızda olmayan insanları da düşünüyorum. Tanrı onlarla etkileşime girmemi ve onlardan çok şey öğrenmemi sağladı. Aslında, 73 yıldır dünya sahnesinde kaldığım süre boyunca edindiğim bilgi, bilgelik, anlayış ve içgörülerin bir kısmı, bu insanlarla etkileşimler yoluyla elde ettim.

Ellerinde büyüdüğüm ve hayatımın ilk yıllarında geliştiğim babam Charles Afunaduula Ovuma, annem Stephanie Wabiseatyo Kyabwe ve üvey annem Miriyonsi Mbeiza Kweryowa ile çok etkileşim kurdum. Artık Dünya’da değiller. Onlardan öğrendiklerim paha biçilemez. Büyükbabam Isaac Afunaduula Muganwa ile diğer torunlarından çok daha fazla etkileşimde bulundum ve ondan öğrendiklerim, Tanrı şöyle diyene kadar akılda kalacak: “Yeter artık Şimdi atalarınıza katılın” Ruhları huzur içinde yatsın!

Artık olmayan ve uzun yaşamım boyunca kişisel olarak etkileşimde bulunduğum doğrusal ailemde ve geniş ailemde birçok kişi vardı: Luusi Nandhugu, Naume Bagonzaku, Michael Kyangwa, Martin Namansa, Getu Namansa, Ivule Wekiya, Constantine Wekiya, Crispus Wekiya, Wilberforce Namuboneyo, Silver Namansa, George Ntalo, John Mbaga, Steven Baboola, Lozio Kanaalo, Zerubael Mwavu, Charles Muganywa, Kabitanyhia, Kasutamu, Mutavawo Oweyegha, Yokoniya Wekiya Awulaomukazi, James Namansa, Perepetwa Bagonza, Dan Mwavu, Rachel Mwoyo, Eseza Kagoya, Manueri Wekiya, George Namansa Besi Mwoyo, Yonasani Nfuko, Silas Wekiya, Faisi Nakitandwe, Felix Nkutiire, Egulansi Nakisige, Girada Kampi, Yowabu Wekiya, Moses Wasedde-Mwavu, Emirina Bagonzaku, Tapenensi Maato, Alexandria Namulinda, Patrick Gwaira, George Namansa, Bugonzi Lakeri, Kikaziki Mutunda, Kampi Kimpiya, Kifuko, Mukyala Nabirye, Nkonoka Ngezi, Nambi, Kasiri, Kamwami, Alimughatya, Mpaghamwiza, Maliamu Namulinda, Nangobi, Ngunyha Mwoyo, Kasani Gumula, Kubaza, Nabirye, Ambrose Kyangwa, , Maria Kaboga, Ronald Ovuma, Keru, Luwangula, Bugün köyümde yaşayan herkesten daha fazla, tüm bu insanlarla henüz Dünya’dayken etkileşimde bulundum. Artık olmayan geçmiş etkileşimleri temsil ediyorum. Nawaka Köyü, Bunafu, Gwembuzi, Butende, Iganga ve Misita’daki Mulawa Klanı’nın tüm şecerelerinin gelecekteki etkileşimlerine şimdiki etkileşimler için geçmiş etkileşimleri bağlarım. 73 yaşında, kim olduğu ve onun şimdiki ve gelecekteki devasa geniş aileyle bağlantıları hakkında bir bilgi deposuyum. Doğru olan bir şey var: Bu insanlar, bireyciliğin toplumun yerini aldığı bugün olduğundan çok daha bağlantılı, birlik içinde ve ilgiliydi. Ruhları huzur içinde yatsın!

Yerel düzeydeki aşamanın ötesinde, beni Tanrı’nın olmamı istediği gibi olmaya artık hazırlamayan pek çok insan: cesur, sabırlı, tutarlı, ısrarcı, dayanıklı vb. 1950’ler ve 1960’ların başlarında – Owagage, Ikoote, Bayan Mwanga, Bayan Namansa, Mukembo, Waidhuba, Kasibule, Lukumi, Kalererembe, Kisiki gibi insanlar. Bamuzibire, Balyejusa, Cheriyan, Mwondha, Odhiambo, Isabirye ve Tilutya gibi onlar Mwiri İlkokulunda Ortaokul seviyesindeki öğretmenlerimdi. Artık yoklar. Binaka, Mugalu, Rev. Kitwood Plumtree, Okunga ve YY Okot gibi Mwiri Busoga Koleji’ndeki öğretmenlerimdi. Hepsi artık yok. Ruhları huzur içinde yatsın!

Akademide artık olmayan birçok kişiyi hatırlamak istiyorum: Kenya’dan Profesör Akivaga, Tanzanya’dan Profesör Msangi ve Tanzanya’dan Profesör Simesi, Prof. Asavia Wandera, Prof. Gingyera-Pincwa, Prof Ssenteza-Kajubi, Profesör Boniface Makanga, Dr. Francis Kidubuka, Profesör Dan Mudoola, Profesör Gabriel Kiwuwa, Profesör Basalirwa Profesör Oonyu, Prof. Jethro Opolot, Profesör Balyejusa, Dr GW Wairama, Profesör Akiiki Mujaju, Profesör Foster Byarugaba, Profesör Mugerwa, Dr Kibalama, Profesör Christine Dranzoa ve Profesör Adonia Tiberondwa hepsi bana çok ilham verdi ama artık hepsi yok. Ruhları huzur içinde yatsın!

Kamusal alanda, artık Paulo Ssemogerere, Jacob Oulanyah, Apollo Milton Obote, Nobel Mayombo, Badru Wegulo, Osinde Wangwor, Peter Nyombi, Omony Ojok, Tumusiime-Mutebile, Muwayire olmayan insanlarla kısa veya uzun süreli de olsa etkileşimde bulundum. , Kintu, Otema Allimadi, Paul Muwanga, Kabaka Muteesa, Sir William Wilberforce Kadhumbula Nadiope, John Lwanga, Kirunda Kivejinja, Luwuliza Kirunda, Patrick Mwondha, John Magezi, Daudi Magezi, Ssebana Kizito, Dr Mugenyi. Ruhları huzur içinde yatsın!

İzolasyonlar değil, etkileşimler bizi büyüyüp yetişkinler haline geldikçe ve hatta benim gibi yaşlandıkça yapar. Tur kişilikleri bu etkileşimlerle şekillenir. Hayatınız boyunca etkileşimlerinizin ne kadar geniş ve kapsamlı olduğuna veya ne kadar dar olduğuna bağlı olarak, belirli bir kişilik olacaksınız. Etkileşimler ve bu etkileşimlerden gelen girdiler nedeniyle ben buyum. Bu nedenle, hayatınızın gidişatında kiminle, nasıl ve ne zaman etkileşime girdiğiniz önemlidir. Eğer önemsiyorsan, bencil değilsin. Düşünceli, demokratik, yenilikçi ve empatik, etkileşimlerinizi, özellikle de artık olmayanları yansıtır. Tarihe değer vermemizin bir nedeni de budur. Kim olduğunuzu ve neden böyle bir insan olduğunuzu ortaya çıkarabilir.

Şimdi 73 yaşıma ulaştım. Benim neslimden, Nawaka’daki klanımın en yaşlı insanıyım. Eskiden dünya sahnesinden ayrılan son kişi olmayacağımı düşünürdüm. Giderek daha fazla insan beni geride bıraktıkça, ayrılma zamanımın gittikçe yaklaştığını hissediyorum. Ancak, Tanrı bana ne zaman olacağını söylemeyi reddetti ve onu asla acele etmememizi söylediği için onu acele ettirmiyorum. Benim için zaman çizelgesi var. Daha anne karnında oluşmadan önce tasarladığı planı gerçekleşmedikçe kimseyi bırakmayacaktır. Ve insan planları başarısız olurken onun planları asla başarısız olmaz. Bu yüzden, sanki son nefesimi almamı istediği son gün hala biraz uzaktaymış gibi normal bir şekilde devam edeceğim. Ne kadar uzak olursa olsun, her gün daha da yaklaşıyor. Bu yüzden kendimi tamamen Allah’a teslim ettim. Artık dünya umurumda değil. Başkalarına, hatta liderlere bile korkmadan ve iltifat etmeden aktarabilmek için ondan her zamankinden çok daha fazla güç, bilgi, bilgelik, anlayış ve içgörü istiyorum. Bu şekilde kargaşa denizinde huzuru buluyorum. Sana da Allah’a teslim olmanı öneririm. Tanrı olmadan hayatın anlamsız olduğunu keşfettim. Tanrı hayatınızın merkezinde olduğunda, hiçbir şeyden endişe duymaz veya korkmazsınız – size söylüyorum. Tanrı senin kayan, kurtuluşun, yardımcın olacak. Fark yaratan, Tanrı’yı ​​ilk sıraya koyan bir bilim insanı oldum. -zenginlik ya da zafer değil.

Tanrı ve Ülkem için.

Topluluğunuzda bizimle paylaşmak istediğiniz bir hikayeniz veya fikriniz mi var?: [email protected] adresinden bize e-posta gönderin.


Kaynak : https://www.watchdoguganda.com/news/20221125/145928/oweyegha-afunaduula-this-world-is-not-ours-we-come-play-our-different-roles-and-go.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir