Alfa ve Beta Parametreleri Yatırım Fonlarında Size Nasıl Yardımcı Olur?


Bir yatırım fonu yatırımcısı olarak gelişecekseniz, risk ve yatırım getirisi arasındaki ilişkinin temellerini anlamalısınız. Daha yüksek risk aldığınızda, daha yüksek bir yatırım getirisi elde etme şansınızın önemli ölçüde arttığını açıkça anlamak önemlidir. Ancak, durumu daha iyi anlamak için riske göre ayarlanmış getiriler hakkında yeterli bilgiye sahip olmanız gerekir. Bir yatırım fonu planının performansı, sadece getirilerden ziyade riske göre ayarlanmış getirilerine baktığınızda daha iyi değerlendirilir. Bu yazıda, riske göre düzeltilmiş getirileri ve riske göre düzeltilmiş getirileri daha iyi anlamamıza yardımcı olan parametreler olan Alfa ve Beta’yı tartıştık.

Riske Uyarlanmış Getiriler Tam Olarak Nedir?

Yatırım fonu programları tarafından oluşturulan geçmiş performansı ve getirileri analiz ederken, yalnızca getirilerine değil, aynı zamanda yatırımla ilişkili risklere de bakmalısınız. Bu nedenle riske göre ayarlanmış getirileri belirlemelisiniz.

Riske göre ayarlanmış getiriler, fon yöneticisinin bu getiriyi elde etmek için üstlendiği riski göz önünde bulundurarak bir fonun yatırım getirisini ölçmek için kullanılan bir kavramdan başka bir şey değildir. Riske göre düzeltilmiş getirileri, bireysel varlıklara ve aşağıdaki gibi yatırım portföylerine uygulayabilirsiniz. yatırım fonları.

Risk Ayarlı Getiriler Nasıl Hesaplanır?

Riske göre ayarlanmış getirileri ölçmek için kullanılabilecek çeşitli finansal parametreler vardır ve Alfa ve Beta en popüler olanlardan ikisidir. Bunların dışında R-kare, Sharpe Oranı ve Standart Sapma’ya da güvenebilirsiniz. Bu parametrelerin her biri, yatırımcılara riske göre düzeltilmiş getirilerle ilgili ayrıntılı bilgi sağlar.

Alfa nedir?

Alfa, yatırım fonu planları tarafından ilgili kıyaslama ölçütlerine göre oluşturulan ek getirilerin bir göstergesidir. Örneğin, S&P BSE Sensex, belirli bir yatırım fonu planının performansını ölçmek için bir kıyaslama noktasıysa, Alpha size fonun karşılaştırma ölçütüne göre ne kadar daha fazla getiri sağladığını söyler.

Belirli bir yatırım fonunun Alfa’sı 4 ise, fonun kriterini %4 oranında aştığını gösterir. Fon yöneticisinin fonunu yönetirken öne çıkardığı değere atfedilebilir. Fonun performansına bağlı olarak Alfa olumlu veya olumsuz olabilir.

Ayrıca, bir yatırım fonunun kriteri NSE Nifty 50 ise ve endeks geçen yıl %30 getiri sağladıysa. Ve eğer fonun Alfa’sı %3 ise, fonun endeksi %3 geçmeyi başardığı veya aynı süre içinde %33 getiri sağladığı anlamına gelir. Benzer şekilde, %4’lük bir negatif Alfa, fonun endeksine göre düşük performans gösterdiği ve %26’lık bir getiri sağladığı anlamına gelir.

Alfa’nın değerini bilerek, fonun performansını kıyaslama kıyasla anlayacaksınız. Bu şekilde, yatırım fonu yöneticisi tarafından üstlenilen her ek risk birimi için fonun kendi kıyaslamasına göre ne kadar iyi olduğunu anlayacaksınız.

Beta nedir?

Beta, belirli bir yatırım fonu planının borsa dalgalanmalarına karşı ne kadar hassas olduğunu ölçer. Ayrıca, bir yatırım fonu planının oynaklığının bir ölçüsü olarak da düşünülebilir. Beta, piyasalar yukarı ve aşağı hareket ederken fon performansının hareket eğilimini gösterir.

Hareket, NSE Nifty 50 veya S&P BSE Sensex gibi bir kıyaslama dikkate alınarak ölçülür. Bir yatırım fonu planı tarafından izlenen kıyaslamanın Beta’sı her zaman 1 olarak kabul edilir. 1’den düşük bir Beta, daha düşük oynaklık anlamına gelirken, 1’den büyük bir Beta, fonun borsadan daha oynak olduğunu gösterir.

Örneğin, belirli bir yatırım fonu 0,85 Beta’ya sahipse, borsaya kıyasla daha az oynaktır. Ayrıca, karşılaştırma ölçütündeki her 1’lik artış veya düşüş için, fon performansının 0,85 oranında artacağını veya azalacağını ima eder. Beta, belirli bir yatırım fonu planının ne kadar hassas olduğunu size söylediğinden, riskten kaçınan bir yatırımcıysanız, yatırım fonlarının Beta’sını düşünmek son derece önemlidir.

Alfa’nın Beta’dan Farkı Nedir?

Hem Alfa hem de Beta, yatırım fonlarının geçmiş performansını ölçmesine ve riske göre ayarlanmış getirileri göstermesine rağmen, bunu kendi yollarıyla yaparlar. Aynı zamanda, Alpha bir yatırım fonunun performansını karşılaştırma ölçütüne göre ölçer, Beta, fonun oynaklığını karşılaştırma ölçütüne göre ölçer.

Yüksek bir Alfa her zaman arzu edilen bir şeydir çünkü kıyaslama yapan performansı gösterir. Öte yandan, yüksek bir Beta her zaman istenmez, çünkü bu, olumsuz borsa hareketleri sırasında fonun daha yüksek kayıplar yaşaması anlamına gelebilir. Riskten kaçınan yatırımcılar, düşük Beta’ya sahip yatırım fonu planlarına bakmayı düşünebilir. Değişken bir borsa sırasında istikrarlı bir yatırım sağlar.

Riske Uyarlanmış Getirileri Ölçmek İçin Diğer Parametreler

R-kare:

Yatırımcıların bir fonun performansını kıyaslama ölçütüyle karşılaştırmasına yardımcı olan istatistiksel bir araçtır. Daha yüksek bir R-kare, fonun performansının kıyaslama ile daha uyumlu hareket ettiği anlamına gelir. Bu ölçü, bir yatırım fonu planının endeksini veya kıyaslamasını ne kadar yakından takip ettiğini gösterir.

Standart sapma

İstatistikte standart sapma, ölçülen bir değerin ortalamasından veya ortalamasından ne kadar farklı olabileceğini söyler. Yatırım fonlarında standart sapma, geçmiş performansa dayalı olarak gerçekleşen getirilerin beklenen getirilerden ne kadar farklı olabileceğini gösterir.

Sharpe oranı

Sharpe Oranı ayrıca, bir yatırım fonu planının riske göre ayarlanmış performansını ölçmek için standart sapma ölçüsüne dayanmaktadır. Bu oran, devlet tahvilleri gibi risksiz yatırımlara kıyasla bir yatırım fonu planının ne kadar fazla getiri sağladığını gösterir. Sharpe Oranını bilmek, bir yatırım fonu planı tarafından üretilen getirilerin daha yüksek risk üstlenmekten mi yoksa mükemmel yatırım kararları vermekten mi kaynaklandığını size söyleyecektir. Sharpe Oranı ne kadar yüksek olursa, yatırım fonu planı tarafından üretilen riske göre düzeltilmiş getiriler o kadar yüksek olur.

Çözüm

Yatırımcılar, yatırım fonu performansını ölçmek için çeşitli parametreleri bilmelidir. Riske göre ayarlanmış getirileri ölçmek, yatırımınızın piyasaya ve üstlenilen her bir risk birimine kıyasla ne kadar iyi performans gösterdiğini gösterdiğinden daha iyi bir yaklaşımdır. Ayrıca, fon yöneticisinin yatırım tarzını incelemeli ve risk profilinize uygun yatırım fonlarını seçmelisiniz.


Kaynak : https://www.thenexthint.com/how-do-alpha-and-beta-parameters-help-you-with-mutual-funds/15600/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir